Giảo cổ lam – “Nhân sâm Phương Nam”

Theo báo cáo của Viện Tim mạch Quốc gia, tỷ lệ người bị huyết áp cao ở Việt Nam tăng rõ rệt trong các thập kỷ qua: Năm 1960 chiếm 1,5% người trưởng thành, năm 1970 là 10,1%, năm 2000 trên 16% và hiện nay…

đọc thêm
  • 1
  • 2