Chính sách & Dịch vụ

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG I. HÌNH THỨC THANH TOÁN - Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng và giá trị thanh toán được hai…

đọc thêm