Thông tin thưởng PT 3-4 sao 2014-2015

File đính kèm là thông tin thưởng phát triển 3 sao tháng (01/2014, 05+06/2015); 4 sao (08/2015) Kính đề nghị NPP kiểm tra và bổ sung thông tin sớm nhất. Kích vào nút bên dưới để xem file hoặc tải file…

đọc thêm