QUỸ TẤM LÒNG NHÂN ÁI TIENS

QUỸ TẤM LÒNG NHÂN ÁI TIENS

 Giới thiệu sơ lược về “Quỹ tấm lòng nhân ái TIENS” “Quỹ tấm lòng nhân ái TIENS” là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tháng 12/2003 tại Hongkong với số vốn ban đầu là 800 triệu Dolla…

đọc thêm
LÝ NIỆM TÌNH THƯƠNG TIENS

LÝ NIỆM TÌNH THƯƠNG TIENS

Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp “Khi doanh nghiệp còn nhỏ, nó là của cá nhân; Khi phát triển lớn, nó là của Quốc gia, của toàn dân, của xã hội!” Là một doanh nghiệp tư nhân được…

đọc thêm