HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI GIA NHẬP

HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI GIA NHẬP Người mới khi gia nhập sự nghiệp Tiens cần chuẩn bị những tài liệu sau: 01 bản CMT photo rõ ràng,  còn hạn (không quá 15 năn); 01 ảnh 3X4 làm thẻ NPP; MST…

đọc thêm